Nyheter

Döda din annons med "bullet points"

Jag blir lika förvånat varje gång jag ser en platsannons med punktlistor lika långa som checklistor för en eventfixare. Meningar staplas på rad efter varandra med beskrivning av allt det jobbet innebär och allt som den stackars sökande måste leva upp till. Hur skall personen hinna med jobbet om allt det som nämns ingår tänker jag. Väldigt ofta när vi sätter i gång med en rekrytering visar det sig att allt faktiskt inte är relevant.

Enligt Wikipedia används punktlista på följande sätt:

när man vill lyfta fram en viss information
när en uppräkning gör att en mening blir alldeles för lång och otymplig
när man vill förklara och reda ut ett komplicerat sammanhang

Jag förstår att många som skriver texter känner att de vill förmedla allt det fantastiska som de kan erbjuda i ett jobb. Men faktisk lyfts inget fram om allt lyfts fram. Dessutom blir texterna svårlästa. Tänk dig själv om din favoritroman eller din morgontidning var skriven i formen av punktlistor.

Dessutom säger många av de kandidater vi träffar att ingen kan leva upp till alla de krav som företagen ställer. Och på så sätt blir platsannonsen ineffektiv som förmedlare av vilka kriterier som gäller vid urval.

Så vi på Bleiken vill starta ett uppror mot överanvändningen av punktlistor:

  • ta tillbaka kontrollen över platsannonsen
  • förmedla ett tydligt budskap och skapa en känsla i en lättläst och tydlig text
  • låt befattningsbeskrivningen vara inspiration, men flytta inte in den i annonsen

Lycka till med skrivandet!