GDPR

GDPR

Vi på Bleiken är måna om att du ska känna dig trygg i din kontakt med oss. Vi har anpassat vår hantering av personuppgifter till dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller inom EU.

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss (som mobilnummer, mailadress etc.) när du tar kontakt med oss i samband med att du visar intresse för en tjänst.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ta kontakt med dig under pågående rekryteringsprocess eller för att lämna tips till dig om nya tjänster som vi tillsätter.

Om vi tar del av ditt CV i samband med en rekrytering eller som en spontanansökan hanterar vi rensning av dessa enligt GDPR. Vi lämnar aldrig ut ditt CV till externa parter utan ditt godkännande.

Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade och du kan säga nej till direktmarknadskommunikation från oss. Kontakta oss i så fall på rekrytering@bleiken.se