Nyheter

Därför träffar vi våra kandidater IRL

Ofta dröjer det innan vi människor visar vilka vi är. Sånt tänker vi på. Vi brukar avsätta 1 ½ timme till att intervjua kandidater till en tjänst. In Real Life. Jag berättade det för en branschkollega, som blev förvånad och tyckte att det var slöseri med tid. 30 minuter över telefon räcker, sa kollegan. Men jag håller inte med.

Nyanser försvinner när vi inte ser varandra. Ett möte ger mycket information. Inte bara hur kandidaten uppträder i samvaro med andra. Det viktigaste kommer fram när vi har samtalat en stund. Vissa personer behöver mer tid på sig.  Ingenjören som söker jobb och vill göra ett gott intryck kan vara lite spänd till en början och ha svårt för att småprata. Men ju mer vi gräver och frågar, desto mer varm i kläderna blir hen. Allt kan förändras under intervjuns gång.Det första intrycket kan vara att jobbet inte kommer att passa kandidaten, men när hen får bre ut sig i sitt tekniska ämne syns plötsligt personligheten och engagemanget tydligt.

Det kan också vara så att det känns bra till en början. Tills vi exempelvis kommer in på vad kandidaten drömmer om att göra resten av sitt liv och det inte alls stämmer in på det utannonserade jobbet. Vår viktigaste roll är att matcha jobbet med det personen verkligen vill. Och för det krävs att vi har god branschkunskap. Vi förstår dom vi möter.