Nyheter

Vi levererar information och hanterar förväntningar!

Många tror kanske att rekryterare ”handlar” med människor – det kan ju ordet headhunter antyda. Inget kan vara mer fel. Människors mål, drömmar och beteenden kan bara till en viss del förutses. Våra kandidater påverkas hela tiden av sin omgivning. Ena dagen vill man byta jobb och kliva ett steg uppåt i karriär; nästa dag händer något i familjen eller på jobbet som får samma person att tänka om. Människor kan inte produceras som varor som står på en hylla och väntar på att komma i produktion. Även om jag ibland undrar om inte vissa personer har den synen på sina medmänniskor.

Allt det här med att göra kravprofil, skriva annonstexter, göra urval på ansökningar och searcha upplever jag att många har koll på. De flesta kunder verkar ha provat det, vet att det är olika varianter av samma sätt i en viss ordning - jag tror inte det finns smarta genvägar - och att det är tidskrävande. Och därför är det inte så billigt som många skulle vilja önska. Att matcha rätt kallas det ofta.

Jag vill påstå att det vi gör är att leverera information och hantera förväntningar! Vi tar inga beslut om vem som får jobbet. Vi ger våra kunder och kandidater så mycket information att de vet om de vill träffas och därmed inleda en dialog om sin potentiella gemensamma framtid. Vi ställer frågor och hjälper bägge parter att tänka till och ta rätt beslut. Så att förväntningarna kan uppfyllas!