Genomförda uppdrag

Exempel på roller som vi framgångsrikt rekryterad till:

Systemutvecklare Java och .NET,Testautomation Engineer, Operations Engineer, Scrum Master, Product Owner, Systemansvarig, Integrationskonsult, Applikationskonsult, Projektledare, Systemförvaltare, CIO, Technical Sales Engineer, Sales Manager