Genomförda uppdrag

Exempel på roller som vi framgångsrikt rekryterat till:

Systemutvecklare Java och .NET,Fullstack, Frontend, Backend, Testautomation Engineer, Operations Engineer, Scrum Master, Product Owner, Systemansvarig, Integrationskonsult, Applikationskonsult, Network engineer, Solution Architect, Projektledare, Systemförvaltare, CIO, Technical Sales Engineer, Sales Manager