Våra tjänster

Vi rekryterar Systemutvecklare, Specialister och Chefer inom IT och Teknik

Rekrytering med Search

Till största delen hittar vi kandidater via Search med stöd av Annonsering och Sociala medier. Med vår långa erfarenhet och beprövade metoder arbetar vi med tydliga processer från kravställning till referenstagning.

Second Opinion

Vi erbjuder Personbedömning som en separat tjänst. I samråd med kunden bestäms vilka parametrar som är viktiga att analysera och därefter väljs vilket/vilka tester som kandidaten ska genomgå. Efter test genomförs en djupintervju med kandidaten och resultatet återkopplas till kund. Vi använder oss av OPQ.

Rekryterare på plats

Våra konsulter kan även utföra rekryteringsuppdrag på plats hos kunden. Konsulten kan då hantera flera roller parallellt och ansvara för uppgifter såsom prospektering, kandidathantering, annonsering, intervjuer etc i kundens miljö.

Employer Branding

Vi samarbetar med några av Sveriges ledande kommunikations- och mediebyråer inom Employer Branding.

Interimlösningar

Vid behov av konsult för kortare eller längre uppdrag kan vi hjälpa till att finna interimskonsulter i vårt stora nätverk.