Vårt arbetssätt

Search

Genom vårt stora kontaktnät och med lång erfarenhet från de branscher vi arbetar mot vet vi vilka personer som bör kontaktas för en tjänst.

Annonsering

Jobbsajter eller sociala medier? Varför välja när det är bäst att kombinera. Vi har 15 års erfarenhet av vilka jobbsajter som besöks av den målgrupp våra kunder önskar att attrahera.

Intervju

Genom strukturerade intervjuer tar vi oss tid att förstå kandidatens kunskap, personlighet och motivation för aktuellt tjänst. I våra uppdrag ingår skriftliga kandidatpresentationer anpassade efter våra kunders behov.

Referenstagning

Referenser tar vi när en kandidat har kommit en bit in i rekryteringsprocessen. Vi är måna om kandidatens integritet och informerar om vem vi kontaktar.

Verktyg för personbedömning

Vi är certifierade och använder oss av personbedömningsverktyget OPQ.