Nyheter

Använd oss som bollplank!

Leverantör eller samarbetspartner?  Det finns en skillnad på att leverera exakt det som kunden önskar eller att hjälpa till med det hen behöver. Men skillnaden kan vara avgörande för att komma i mål.

Ett företag ville att jag skulle tillsätta en chefstjänst.  En konkurrerande rekryteringskonsult hade efter nio månader inte lyckats hitta någon som passade in på kundens krav. När jag klev in, ville jag inte bara ta vid och fortsätta på samma sätt.

Kunden hade en bestämd kravbild; kandidaten skulle kunna viss teknik och ha en viss ålder och erfarenhet.  Jag ifrågasatte kravbilden och jag var tydlig. Jag sa att det kunde bli svårt att uppfylla önskemålen. Vi kanske inte skulle få fram någon.

Jag arbetade på och informerade kunden om vad jag hade gjort och redogjorde för vilka svårigheterna var med att leverera.  Det hade blivit tydligt att kundens krav var en orealistisk önskefantasi.

Den här yngre kunden var lite bränd av det förra misslyckade försöket att tillsätta chefstjänsten, men började använda mig som bollplank och lyssnade på vad jag sa att jag hade sett under resans gång. Och gav avkall något på teknikbakgrunden. En gång i veckan samtalade vi med varandra och stämde av. Efter drygt tre månader var vi i mål.

Den som bara sitter med orderblocket utan att vara öppen och ifrågasättande blir ingen bra leverantör. Vi leverantörer blir bara leveransdugliga när våra kunder har en realistisk kravbild.

Våga utnyttja oss som bollplank och stöd. För vi vill inte bara sälja in en kandidat. Vi vill kundens bästa: hitta rätt person, som stannar länge.