Våra tjänster

Vi rekryterar chefer, specialister och säljare inom IT, teknik och telekom.

Rekrytering

Till grund för en lyckad rekrytering ligger alltid en genomtänkt kravprofil i kombination med kunskap om kundens organisation, företagskultur, arbetssätt och erbjudande till presumtiva kandidater. Det krävs även kunskap om den målgrupp av kandidater som attraheras av detta och hur de nås på bästa sätt.

Vi har lång erfarenhet av att agera rådgivare i kravprofilsfasen och välja sökkanaler som passar bäst för varje rekrytering. De vanligaste kanalerna vi använder är annonsering, sociala nätverk, kontaktnät och uppsökande aktiviteter. För att kvalitetssäkra kandidater genomför vi intervjuer och referenstagning samt kan även genomföra personbedömning på slutkandidater. Under hela rekryteringen har vi en tät kontakt med kunden och kandidaterna för att ge bästa möjliga service.

Second Opinion

Vi erbjuder personbedömning som separat tjänst. I samråd med kunden bestäms vilka parametrar som är viktiga att analysera och därefter väljs vilket/vilka tester som kandidaten ska genomgå. Efter testning genomförs en djupintervju med kandidaten och resultatet återkopplas till kund. Vi använder oss av SHL:s verktyg: OPQ (personlighetsanalys).